Công bố thông tin về việc niêm yết cổ phiếu tại HSX, hủy niêm yết cổ phiếu tại HNX
Ngày 19/12/2020
Số lần xem: 25186

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX

Căn cứ hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) (mã chứng khoán: VCG), ngày 16/12/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 817/QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu VCG tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX). 

Đồng thời, ngày 17/12/2020, căn cứ hồ sơ hủy niêm yết của Tổng công ty, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cũng đã ban hành Quyết định số 728/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận hủy niêm yết cổ phiếu VCG tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) để chuyển niêm yết sang HSX. Theo đó, ngày hủy niêm yết cổ phiếu VCG tại HNX là ngày 22/12/2020, ngày giao dịch cuối cùng tại HNX là ngày 21/12/2020. Trên cơ sở Quyết định này, cùng ngày 17/12/2020, HNX đã có Thông báo số 1433/TB-SGDHN về nội dung trên.

Thực hiện quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Tổng công ty CP VINACONEX kính gửi các cổ đông Công văn số 1959/2020/CV-PC công bố thông tin về nội dung nêu trên.

Trân trọng,

Tổng công ty CP VINACONEX


Các tin khác:
» Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu (EIC) (25/11/2021)
» Công bố thông tin về việc Công ty CP Xây dựng số 9 không còn là công ty liên kết của VINACONEX (15/11/2021)
» Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (VC9) (15/11/2021)
» Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và NCLQ của người nội bộ (VC9) (04/11/2021)
» Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn (BDT) (18/10/2021)
» Quyết định của HĐQT về việc Tái cấu trúc phần vốn của VINACONEX tại CTCP Xây lắp và VLXD Đồng Tháp (15/10/2021)
» Công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu quỹ (04/10/2021)
» Công bố thông tin về việc Công ty CP Xây dựng số 11 không còn là công ty liên kết của VINACONEX (04/10/2021)
» Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (V11) (04/10/2021)
» Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và NCLQ của người nội bộ (V11) (27/09/2021)
» Quyết định của HĐQT về thực hiện đầu tư góp vốn Công ty cổ phần Cảng quốc tế Vạn Ninh (16/09/2021)
» Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức còn lại năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt (13/09/2021)
» Quyết định của HĐQT về phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021 (08/09/2021)
» Quyết định của HĐQT về phương án bán cổ phiếu quỹ (08/09/2021)
» Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (30/08/2021)
» Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ (30/08/2021)
» VINACONEX xin gia hạn công bố thông tin BCTC soát xét giữa niên độ 2021 (28/08/2021)
» Công bố thông tin về việc Công ty CP Vận tải VINACONEX không còn là công ty con của VINACONEX (26/08/2021)
» Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (VCV) (26/08/2021)
» Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và NCLQ của người nội bộ (VCV) (13/08/2021)
  • Các bài cũ hơn
  • TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
    Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 24) 62849234. Fax: (84 24) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
    © 2021 VINACONEX JSC. All rights reserved.